Velkommen til Niverød 4

UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN

Nedenfor kan læses Fredensborg Boligselskabs høringssvar af 5. maj 2020 til Økonomiudvalget i Fredenborg Kommune
vedr. ansøgning om udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2.

Høringssvar til Fredensborg Kommune