Velkommen til Niverød IV

UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN

Nedenfor kan læses Fredensborg Boligselskabs høringssvar af 14. august 2020 til Plan-, miljø – og klimaudvalget i Fredenborg Kommune
vedr. ansøgning om udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2.

Høringssvar til Fredensborg Kommune