Velkommen til Niverød 4

UDVIDELSE AF PER GYRUM SKOLEN

Nedenfor kan læses Fredensborg Boligselskabs høringssvar til Fredenborg Kommune
vedr. ansøgning om udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2.

Den i høringssvaret omtalte trafikmåling og støjmåling,
er besluttet af boligselskabet, er iværksat.

Høringssvar til Fredensborg Kommune

BEBOERBLADET