Posts By :

Niels Søndergaard

Per Gyrum køber jord ved Nivå Nord Skolen

Per Gyrum køber jord ved Nivå Nord Skolen 150 150 4eren.dk

Bioaffald fra 1. juli 2022

Bioaffald fra 1. juli 2022 150 150 4eren.dk

Kommunens svar på vores høringssvar om Trafiksanering på Mariehøj

Kommunens svar på vores høringssvar om Trafiksanering på Mariehøj 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen har fået kommunes svar på høringen om trafiksanering på Mariehøj, vi kan konstatere, at der ikke er taget hensyn til vores synspunkter.

Trafiksaneringsprojektet-paa-Mariehoej-administrationens-svar-paa-indkomn…

Dagsorden AB-møde 12. maj 2022

Dagsorden AB-møde 12. maj 2022 150 150 4eren.dk

Asfaltarbejde på parkeringspladser

Asfaltarbejde på parkeringspladser 150 150 4eren.dk

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne 150 150 4eren.dk

Fredensborg Forsyning har godkendt forslag til, hvordan der kan byttes rundt på
affaldskuberne, så der fremover er kapacitet til både rest- og plastic.

Ombytning og ommærkning finder sted i forbindelse med de næste tømninger, og der
udsendes information til alle beboerere.

• 300-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1
stk. 5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8
m3 til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 200-numrene – Konvertering af 1 stk. eksisterende 5 m3 restaffaldsbeholder til
1 stk. 5 m3 til plastaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende:
15 m3 til restaffald (3×5) og 8 m3 til plast (5+3).

• 100-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1 stk.
5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8 m3
til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 400-numrene og Byvejen – Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at
ændre på den eksisterende opsætning og sammensætning, men vi kan tage det op i
forbindelse med indførelse af madaffaldsordning, hvor der bliver frigivet plads
i restaffald.

Nyt fra YouSee

Nyt fra YouSee 150 150 4eren.dk

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning?

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning? 150 150 4eren.dk

Organisationsbestyrelsen vil oprette en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at lave et oplæg til afdelingsbestyrelserne i Niverød III, Niverød IV og Niverødgården ved afdelingsmøderne i november.

Arbejdsgruppen tænkes at komme til at bestå af to medlemmer fra Organisationsbestyrelsen og to beboere fra hver af afdelingerne III og IV.

KAB er i gang med at indsamle priser og forudsætninger fra i alt 11 leverandører på elladestander området. Når dette arbejde er afsluttet, vil det kunne indgå i beslutningen om hvilken/hvilke leverandører, der kan anbefales.

Der er mange ting, som arbejdsgruppen skal tage stilling: selve behovet for elladestandere/delebilsordning, den tekniske side, placering, økonomi på kort/lang sigt, finansiering, eje/leje/lease osv.

Vil du være med, så meld tilbage til bestyrelsen@4eren.dk så snart som muligt, og helst før påske.