Posts By :

niels

Dagsorden AB-møde 24.juni 2021

Dagsorden AB-møde 24.juni 2021 150 150 4eren.dk

Sporthallen i Laden er stadigvæk lukket

Sporthallen i Laden er stadigvæk lukket 150 150 4eren.dk

Sportshallen åbner igen, når der bliver yderligere lempelser i COVID-19 restriktionerne, da bestyrelsen ikke har mulighed for at påtage os vores forpligtelse med at tjekke, om vore brugere har et gyldigt coronapas.

VASKERI: Gamle nøgler, hængelåse og vaskemønter

VASKERI: Gamle nøgler, hængelåse og vaskemønter 150 150 4eren.dk

Nu har det nye vaskeri kørt nogle måneder og vi har modtaget en del af nøglerne samt hængelåse og overskydende vaskemønter retur.

Men hvis du stadig ligger inde med vaskenøgle, hængelås eller din hængelås stadig sidder på den gamle tidsbestillingstavle, så kom over i Laden og afleverer dem, så får du depositum retur.

Hvis du også har ubrugte vaskemønter liggende, kan du også få dem refunderet når de afleveres.

Med venlig hilsen

Bjarne Rødtjer & Thomas Annesen
Ladeadministratorer
E-mail: beboerhus@4eren.dk

Varmeregnskab

Varmeregnskab 150 150 4eren.dk

KAB oplyser, at vores varmeregnskab kommer senest ultimo april

Edit (17/3/2021 kl 13:21):
Efter almenlejelovens § 56, stk. 1, 1. pkt. skal forbrugsregnskaber være kommet frem til lejeren senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Status for Affaldsordningen

Status for Affaldsordningen 150 150 4eren.dk

Det er kommet til bestyrelses kundskab, at der tales om vores affaldsordning rundt omkring i bebyggelsen, i de offentlige medier og senest i Byrådet.

Vi har her valgt at give et lille sammendrag af beslutningen (med stemmerne 54-17), som blev taget på afdelingsmødet den 27. august 2020, samt den nuværende status.

Fredensborg Boligselskab, herunder afdeling Niverød IV, er blevet pålagt at være en del af den kommunale fælles affaldsordning, på grundlag af direktivet om affaldssortering som kommer fra EU.
Den danske løsning er derefter vedtaget af folketinget.

Beboerne er blevet orienteret om vores arbejde med at finde en løsning på affaldsordningen på afdelingsmøder i november 2019 og marts 2020 (hvor vi viste forslag til placering af affaldsøerne).

Den af afdelingsmødet den 27. august 2020 vedtagne løsning står stadigvæk ved magt.
Niverød IV’s forslag til affaldsordning er lavet i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret har i fællesskab udarbejdet det forslag, som vi tror er den bedst mulige løsning og som var det, der blev præsenteret på afdelingsmødet i august.

Vi har brugt følgende kriterier for udvælgelsen:
 • Krav fra renovatøren i forhold til arbejdsmiljø og maksimal transport af affald fra stadeplads til afhentningssted på 20 m.
 • Forsyningens vogne uhindret kan afhente affald
 • Støj og lugtgener for beboerne
 • Ingen nedlæggelse af p-pladser
 • Hensyn til at vand-, el- og kloakledninger ikke skal fjernes, da det vil fordyre projektet
 • Økonomi for beboerne – ingen huslejestigning

Der er efterfølgende kommet en anbefaling fra kommunen om, at det skal tilstræbes, at der er maksimalt 80 m mellem hjem og nærmeste affaldsø. Vi (bestyrelsen, Ejendomskontoret og den valgte leverandør) kan i vores bebyggelse ikke finde nogen løsning, hvor denne anbefaling ikke overskrides for nogle beboere.

Når vi skriver ingen huslejestigning, så er det fordi den vedtagne løsning er finansieret ved, at vi låner pengene af os selv (fra henlæggelserne) og betaler tilbage med den besparelse, der udregnes som differencen mellem hvad den nuværende løsning koster kontra den nye løsning.

Der er i øjeblikket ikke nogen ændring i status, som lige nu er, at vi venter på tilladelse fra kommunen til at gå igang.

Fra Postkassen

Fra Postkassen 150 150 4eren.dk

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021 150 150 4eren.dk

Corona test den 8. – 10 .marts 2021 i Nivå

Corona test den 8. – 10 .marts 2021 i Nivå 150 150 4eren.dk

Nivå Nu meddeler:

Grundet det høje smittetal har Fredensborg kommune arrangeret, at det er muligt at blive testet på Nivå Skole Nord(Mariehøj 501) de kommende 3 dage.

Mandag d.8.3, tirsdag 9.3 og onsdag 10.3 i tidsrummet kl.15-21.

Corona (COVID-19) smitte i Nivå

Corona (COVID-19) smitte i Nivå 1240 1754 4eren.dk

Vi har, fra Nivå.Nu modtaget:

 • Det er vigtigt at lade sig teste uanset om man føler sig syg eller ej. Man kan godt være smittet uden at føle sig syg.
 • Man skal isolere sig, hvis man har symptomer (feber, hoste, ondt i halsen mm)
 • Hvis nogle i hjemmet er smittet, er det vigtigt at man isolerer sig. Og det er vigtigt at børn ikke sendes i vuggestue, børnehave eller skole.
 • Det er ikke tabu at være smittet. Hvis vi taler om det, kan vi være med til at forhindre yderligere smitte.
 • Der er masser af hjælp og vejledning at få mange forskellige sprog – se flyer.
 • Hjælp på dansk kan man få på tlf.: 70 20 02 33