Posts By :

niels

Per Gyrum udvidelse fik dødstødet

Per Gyrum udvidelse fik dødstødet 150 150 4eren.dk

Der er i dag (26. januar 2021) en artikel i Frederiksborg Amts Avis om gårsdages byråds møde, hvor Byrådet i Fredensborg Kommune endelig afgjorde, at lokalplan N106 ikke gennemføres, og at Per Gyrum Skolen derfor ikke kan udvide på adressen Mariehøj 2.

Se artklen

Den almene boligsektors overgang til Digital Post

Den almene boligsektors overgang til Digital Post 150 150 4eren.dk

Der bliver snart mulighed for, at al kommunikation kan ske digitalt mellem almene boligorganisationer og beboere. Der er indført hjemmel hertil i lov om leje af almene boliger, som dog kræver, at kommunikationen sker gennem postløsningen Digital Post, der først træder i kraft senere i 2021.

Ændringen findes i lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3.

Læs mere

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder.

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder. 150 150 4eren.dk

Der kam søges midler til tiltag som kan afhjælpe ensomhed her under pandemien.

Målgruppen er børn/unge, voksne og ældre på kanten af fællesskaberne i almene boligområder i hele landet.

Projektet må gerne målrettes nærmere afgrænsede målgrupper såsom tidligere hjemløse i egen bolig, udsatte børnefamilier, ensomme ældre mv.  

Se alle betingelserne på BL.dk  Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Det er kun almene boligorganisationer, der kan søge puljen. Det er således den almene boligorganisation, som er formel ansøger og juridisk og økonomisk ansvarlig. Det vil sige, at det også er boligorganisationen, der skal aflægge regnskab og forestå evaluering af projektet.

Vejledning til Vaskeriet

Vejledning til Vaskeriet 150 150 4eren.dk

Vi har fået en hilsen fra Ladeadministratorerne, som ønsker os alle en Glædelig Jul.
Vi vedlægger introduktions skrivelserne fra “PayPerWash”, samt den foreløbige vejledning fra Lade administratorerne:

Link til:     PayPerWash 1
                   PayperWash 2
                  Lokal vejledning

Fra Ejendomskontoret

Fra Ejendomskontoret 150 150 4eren.dk

Desværre er udviklingen i Corona situationen sådan at regering og sundhedsmyndigheder har indført nye restriktioner som er gældende frem til den 3. januar 2021, og som i foråret bakker Direktionen i KAB op om disse.
Det betyder at Ejendomskontoret lukker for personlig betjening og personalet arbejder fortrinsvis hjemmefra, I henvises derfor til at henvende jer via mail, telefon eller beboer-app. Der skal bookes tid, hvis man i særlige tilfælde ønsker et personligt møde.
Ind og udflytningssyn og akutte arbejder i boligerne vil selvfølgelig finde sted i fornødent omfang.
Servicemedarbejderne vil stadig passe deres arbejde udenfor boligerne og er instrueret i at overholde retningslinjer med afstand, mundbind, handsker og afspritning.
Desværre er disse tiltag, om vi kan lide dem eller ej, en nødvendighed for at begrænse smittespredningen mest muligt og for at passe bedst muligt på hinanden.
Trods disse kedelige nødvendige restriktioner i denne tid vil jeg på vegne af medarbejderne i Fredensborg Boligselskab ønske jer alle en glædelig jul og et forhåbentlig rigtig godt og positivt nyt år.

Med venlig julehilsen
Børge Frisbæk,
Driftchef

Ejendomskontoret

Ejendomskontoret 150 150 4eren.dk

Corona situationen på ejendomskontoret er fra i morgen torsdag 3. december 2020 normaliseret.

De 2 Corona ramte er dog stadigvæk sygemeldte.

Corona på Ejendomskontoret

Corona på Ejendomskontoret 150 150 4eren.dk

Der har desværre vist sig endnu et tilfælde af COVID-19 på Ejendomskontoret, så der vil stadigvæk ikke være personale på kontoret.

Hvis du skal i firbindelse til Ejendomskontoret, så kan du bruge app’en, maile eller ringe på telefonen.

Ejendomskontoret lukket midlertidigt PGA Corona

Ejendomskontoret lukket midlertidigt PGA Corona 150 150 4eren.dk

Da der blandt medarbejderne på Ejendomskontoret er en, der er testet positiv for Corona, har Børge Frisbæk valgt at sende alle medarbejdere hjem og få foretaget en test, dette gælder både servicemedarbejdere og kontor.

Ejendomskontoret er derfor midlertidlertidig lukket indtil vi har overblik over om der er andre smittede. Alle medarbejdere bliver testet i løbet af i dag og Theis er tovholder på tilbagemeldinger.

Der vil blive udført ekstra rengøring på Ejendomskontoret.

Ejendomskontoretkan stadig kontaktes vi telefon, mail og App

Snerydning og saltning

Snerydning og saltning 150 150 4eren.dk

Gør plads for snerydning (hvis det bliver aktuelt i år)

EK

Dagsorden for AB-møde den 12. november 2020

Dagsorden for AB-møde den 12. november 2020 150 150 4eren.dk

Her er dagsordenen for afdelingsbestyrelses den 12. november 2020
DAGSORDEN