Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder.

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder.

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder. 150 150 4eren.dk

Der kam søges midler til tiltag som kan afhjælpe ensomhed her under pandemien.

Målgruppen er børn/unge, voksne og ældre på kanten af fællesskaberne i almene boligområder i hele landet.

Projektet må gerne målrettes nærmere afgrænsede målgrupper såsom tidligere hjemløse i egen bolig, udsatte børnefamilier, ensomme ældre mv.  

Se alle betingelserne på BL.dk  Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Det er kun almene boligorganisationer, der kan søge puljen. Det er således den almene boligorganisation, som er formel ansøger og juridisk og økonomisk ansvarlig. Det vil sige, at det også er boligorganisationen, der skal aflægge regnskab og forestå evaluering af projektet.

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels