Meddelelser fra Betyrelsen

Sporthallen er nu åben

Sporthallen er nu åben 150 150 4eren.dk

Fra i dag (1. august) er der åbnet for at beboerne i Niverød IV igen kan benytte sportshallen i Laden på de tider, som allerede er fastsat.

Der skal stadigvæk tages hensyn til Corona, som vist i vedhæftet retninglinier:

1. august 2021: Retningslinjer for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter

Referat fra Det Grønne Udvalg

Referat fra Det Grønne Udvalg 150 150 4eren.dk

Det grønne udvalg har holdt møde, og her er referat:

Referat af 7. juli 2021

Se i øvrigt under “Udvalg –> Det Grønne Udvalg”

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning 150 150 4eren.dk

Når vi har fået etableret vores affaldssystem, skal vi til at sortere, her er vejledningen i de ting, vi skal sorterer her til at begynde med.

side1


https://4eren.dk/_doc/2021/jul/sortering.pdf

Dagsorden AB-møde 24.juni 2021

Dagsorden AB-møde 24.juni 2021 150 150 4eren.dk

Sporthallen i Laden er stadigvæk lukket

Sporthallen i Laden er stadigvæk lukket 150 150 4eren.dk

Sportshallen åbner igen, når der bliver yderligere lempelser i COVID-19 restriktionerne, da bestyrelsen ikke har mulighed for at påtage os vores forpligtelse med at tjekke, om vore brugere har et gyldigt coronapas.

Status for Affaldsordningen

Status for Affaldsordningen 150 150 4eren.dk

Det er kommet til bestyrelses kundskab, at der tales om vores affaldsordning rundt omkring i bebyggelsen, i de offentlige medier og senest i Byrådet.

Vi har her valgt at give et lille sammendrag af beslutningen (med stemmerne 54-17), som blev taget på afdelingsmødet den 27. august 2020, samt den nuværende status.

Fredensborg Boligselskab, herunder afdeling Niverød IV, er blevet pålagt at være en del af den kommunale fælles affaldsordning, på grundlag af direktivet om affaldssortering som kommer fra EU.
Den danske løsning er derefter vedtaget af folketinget.

Beboerne er blevet orienteret om vores arbejde med at finde en løsning på affaldsordningen på afdelingsmøder i november 2019 og marts 2020 (hvor vi viste forslag til placering af affaldsøerne).

Den af afdelingsmødet den 27. august 2020 vedtagne løsning står stadigvæk ved magt.
Niverød IV’s forslag til affaldsordning er lavet i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret har i fællesskab udarbejdet det forslag, som vi tror er den bedst mulige løsning og som var det, der blev præsenteret på afdelingsmødet i august.

Vi har brugt følgende kriterier for udvælgelsen:
  • Krav fra renovatøren i forhold til arbejdsmiljø og maksimal transport af affald fra stadeplads til afhentningssted på 20 m.
  • Forsyningens vogne uhindret kan afhente affald
  • Støj og lugtgener for beboerne
  • Ingen nedlæggelse af p-pladser
  • Hensyn til at vand-, el- og kloakledninger ikke skal fjernes, da det vil fordyre projektet
  • Økonomi for beboerne – ingen huslejestigning

Der er efterfølgende kommet en anbefaling fra kommunen om, at det skal tilstræbes, at der er maksimalt 80 m mellem hjem og nærmeste affaldsø. Vi (bestyrelsen, Ejendomskontoret og den valgte leverandør) kan i vores bebyggelse ikke finde nogen løsning, hvor denne anbefaling ikke overskrides for nogle beboere.

Når vi skriver ingen huslejestigning, så er det fordi den vedtagne løsning er finansieret ved, at vi låner pengene af os selv (fra henlæggelserne) og betaler tilbage med den besparelse, der udregnes som differencen mellem hvad den nuværende løsning koster kontra den nye løsning.

Der er i øjeblikket ikke nogen ændring i status, som lige nu er, at vi venter på tilladelse fra kommunen til at gå igang.

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021 150 150 4eren.dk

Afdelingsmødet den 1. marts er udsat

Afdelingsmødet den 1. marts er udsat 150 150 4eren.dk

Det planlagte budget-afdelingsmøde, som vi havde planlagt til 1. marts er på grund af situationen omkring Corona blevet udskudt indtil videre.

Vi vender tilbage, når situationen er mere afklaret.

med venlig hilsen

Bestyrelsen