nyheder

Nye Priser på tv-pakker

Nye Priser på tv-pakker 150 150 4eren.dk

ÅRSTAL RETTET TIL 2021 (Niels Søndergaard)

Vi har fået en tidlig varsling om prisstigninger i 2021, samt ændringer i indholdet af vore TV pakker den 30. december 2020.

YouSee ændrer priserne på vores tv-pakker den 1. januar 2021.
Den 30. december 2020
• lukker YouSee for radiokanaler i tv-pakker
• ændrer YouSee indholdet i tv-pakker.

Prisregulering pr. 1. januar 2021

Der kommer flere ændringer, som det fremgår af vedlagte papir.

med venlig hilsen
Niels

Brev fra YouSee

Mangler på hjemmesiden

Mangler på hjemmesiden 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen henviser ofte til eksterne kilder på vores referater til yderlige belysning af emnerne. Vores forhenværende IT leverandør (som har slettet vores data), har også invalideret disse henvisninger.

Der ligger et stort arbejde i at forsøge at reetablere disse henvisninger (og nogle vil formodentlig være tabt for altid).

Vi vil derfor gerne starte en konkurence for interesserede beboere, som vi kan kalde “Find linkene“, vi overvejer stadig, hvad præmien skal være……..

Udlejning af Laden

Udlejning af Laden 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen har fra KAB fået en meddelelse om, at man på grund af situationen (COVID-19 smitte tallet) anbefaler, at fester (også private) slutter kl 22.

Dette administreres af ladeadministratoren, som gør opmærksom på disse anbefalinger til lejere af Laden.

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020 150 150 4eren.dk

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmødet den 10. september 2020

Dagsorden

Sidste hånd på værket……

Sidste hånd på værket…… 150 150 4eren.dk

Så er vi færdige med at reetablere de fleste af de datatab, som vi oplevede hos vores forhenværende leverandør af hjemmesiden.
Der mangler regnskaber, (som vi aldrig før har haft på hjemmesiden, men overvejer at lægge på, når vi får dem).

Det vi mangler er afdelingsbestyrelsesreferater fra før november 2017, som vi ikke har nogetsteds.

med venlig hilsen
Niels Søndergaard

Opdatering af referater på hjemmesiden

Opdatering af referater på hjemmesiden 150 150 4eren.dk

Som før annonceret her i Nyhederne, så har vores forhenværende leverandør slettet data fra vores hjemmeside.

Jeg har nu samlet alle referater fa Niverød Iv’s afdelingsmøder, som jeg har fået fra ejendomskontoret, og lagt dem på hjemmesiden.

Jeg har også fundet alle referater af Afdelingsbestyrelsesmøderne fra jeg først modtog dem, og sat dem på hjemmesiden.

Det jeg nu mangler er afdelingsbestyrelsesmøder fra før november 2017.

                                                                                        med venlig hilsen
                                                                                        Niels Søndergaard