nyheder

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder.

Bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder. 150 150 4eren.dk

Der kam søges midler til tiltag som kan afhjælpe ensomhed her under pandemien.

Målgruppen er børn/unge, voksne og ældre på kanten af fællesskaberne i almene boligområder i hele landet.

Projektet må gerne målrettes nærmere afgrænsede målgrupper såsom tidligere hjemløse i egen bolig, udsatte børnefamilier, ensomme ældre mv.  

Se alle betingelserne på BL.dk  Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Det er kun almene boligorganisationer, der kan søge puljen. Det er således den almene boligorganisation, som er formel ansøger og juridisk og økonomisk ansvarlig. Det vil sige, at det også er boligorganisationen, der skal aflægge regnskab og forestå evaluering af projektet.

SPORTHALLEN lukket (restriktioner pga. corona)

SPORTHALLEN lukket (restriktioner pga. corona) 150 150 4eren.dk

Set i lyset af se seneste restriktioner her i kommunen har vi lukket adgangen til sportshallen, foreløbigt i tiden fra den 9. december 2020 til den 3. januar 2021.

Dagsorden for AB-møde den 12. november 2020

Dagsorden for AB-møde den 12. november 2020 150 150 4eren.dk

Her er dagsordenen for afdelingsbestyrelses den 12. november 2020
DAGSORDEN

Forudbetalt PayPerWash Demo & Velkomstbrev

Forudbetalt PayPerWash Demo & Velkomstbrev 150 150 4eren.dk

I morgen – 11. november 2020 kl 17:00 – er der demonstration af vores nye vaskeri, der vil også blive arrangeret salg af vasketure på de nye brikker.

Velkomstbrev til forudbetalt PayPerWash

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Eftersyn af tage, tagrender og ovenlysvinduer

Eftersyn af tage, tagrender og ovenlysvinduer 150 150 4eren.dk

I tidrummet fra 23. november til op mod jul vil Ejendomskontoret lave eftersyn og afvaskning af ovenlysvinduer.

Arbejdet kommer til at foregå i tidsrummet kl 08:00 — 15:00 (fredage til kl 14:00), og er afhængig af vejret.

Adgang til tagene sker fra gavlen i hver ende af bygningerne, så der er ikke brug for adgang til huse eller haver.

med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Demonstration af nye VASKEMASKINER

Demonstration af nye VASKEMASKINER 150 150 4eren.dk

Vi får nye vaskemaskiner, som installeres 9. 10, og 11. november 2020.

Elektrolux kommer og giver en demonstration af de nye vaskemaskiner i vaskeriet i Laden.

onsdag den 11. november kl . 17.

Der er ikke tilmelding, men demonstrationen vil foregå i små hold.

med venlig hilsen
Niels

Nye Priser på tv-pakker

Nye Priser på tv-pakker 150 150 4eren.dk

ÅRSTAL RETTET TIL 2021 (Niels Søndergaard)

Vi har fået en tidlig varsling om prisstigninger i 2021, samt ændringer i indholdet af vore TV pakker den 30. december 2020.

YouSee ændrer priserne på vores tv-pakker den 1. januar 2021.
Den 30. december 2020
• lukker YouSee for radiokanaler i tv-pakker
• ændrer YouSee indholdet i tv-pakker.

Prisregulering pr. 1. januar 2021

Der kommer flere ændringer, som det fremgår af vedlagte papir.

med venlig hilsen
Niels

Brev fra YouSee

Mangler på hjemmesiden

Mangler på hjemmesiden 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen henviser ofte til eksterne kilder på vores referater til yderlige belysning af emnerne. Vores forhenværende IT leverandør (som har slettet vores data), har også invalideret disse henvisninger.

Der ligger et stort arbejde i at forsøge at reetablere disse henvisninger (og nogle vil formodentlig være tabt for altid).

Vi vil derfor gerne starte en konkurence for interesserede beboere, som vi kan kalde “Find linkene“, vi overvejer stadig, hvad præmien skal være……..

Udlejning af Laden

Udlejning af Laden 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen har fra KAB fået en meddelelse om, at man på grund af situationen (COVID-19 smitte tallet) anbefaler, at fester (også private) slutter kl 22.

Dette administreres af ladeadministratoren, som gør opmærksom på disse anbefalinger til lejere af Laden.

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020 150 150 4eren.dk

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmødet den 10. september 2020

Dagsorden