Data på denne hjemmeside

Data på denne hjemmeside

Data på denne hjemmeside 150 150 4eren.dk

Nivå den 6. september 2020

Der er (så vidt jeg kan forstå) diskussioner på Facebook omkring, at der mangler data på denne hjemmeside.

Det er helt korrekt, at der mangler data på hjemmesiden.

Bestyrelsen vedtog, at vi ville lave en ny og virksom hjemmeside, og fik nogle tilbud fra nogle leverandører. Vi valgte så en leverandør, som havde nogle gode referencer til at lave vores nye hjemmeside.

Det viste sig dog ved afslutningen af projektet, at leverandøren ikke svarede på henvendelser fra bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede derfor af bede leverandøren om at flytte hjemmesiden til en anden hjemmesideserver.

Det virkede et stykke tid, men så slettede leverandøren en del data (mail af den 20. august 2020), som lå lokalt hos leverandøren, så vi ikke kunne kommet til dem.

Vi har indtil forleden forhandlet med leverandøren, om at finde vore data frem, men det kan ikke lade sig gøre.

Bestyrelsen overvejer at lægge sag an imod leverandøren, men det vil jo ikke skaffe os vore data tilbage, da vi tror på, at de er slettet.

Vi er ved at prøve at rekonstruere data, så hvis i ligger inde med referater (afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder) i perioden 2013 til 2017, vil vi meget gerne have enten et skan eller en papirudgave.

med venlig hilsen

Niels Søndergaard

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels