Den almene boligsektors overgang til Digital Post

Den almene boligsektors overgang til Digital Post

Den almene boligsektors overgang til Digital Post 150 150 4eren.dk

Der bliver snart mulighed for, at al kommunikation kan ske digitalt mellem almene boligorganisationer og beboere. Der er indført hjemmel hertil i lov om leje af almene boliger, som dog kræver, at kommunikationen sker gennem postløsningen Digital Post, der først træder i kraft senere i 2021.

Ændringen findes i lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3.

Læs mere

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels