Ejendomskontoret lukket midlertidigt PGA Corona

Ejendomskontoret lukket midlertidigt PGA Corona

Ejendomskontoret lukket midlertidigt PGA Corona 150 150 4eren.dk

Da der blandt medarbejderne på Ejendomskontoret er en, der er testet positiv for Corona, har Børge Frisbæk valgt at sende alle medarbejdere hjem og få foretaget en test, dette gælder både servicemedarbejdere og kontor.

Ejendomskontoret er derfor midlertidlertidig lukket indtil vi har overblik over om der er andre smittede. Alle medarbejdere bliver testet i løbet af i dag og Theis er tovholder på tilbagemeldinger.

Der vil blive udført ekstra rengøring på Ejendomskontoret.

Ejendomskontoretkan stadig kontaktes vi telefon, mail og App

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels