Frihed til at vælge internet leverandør

Frihed til at vælge internet leverandør

Frihed til at vælge internet leverandør 150 150 4eren.dk

Nivå 5. september 2020

Bestyrelsen har bedt YouSee om at åbne for tredie parts leverandører af internet på vores COAX kabler.

Det vil sige, at I kan henvende Jer til leverandører af Internet og spørge om de kan levere internet over de eksisterende COAX (DocSys 3.1) kabler.

Leverandører kunne være f.eks. være Hiper, FastSpeed,  Telenor og flere andre.

Vi vil, på et senere tidspunkt forsøge, om vi kan få aftalt nogle rammeaftaler.

på vegne af bestyrelsen
med venlig hilsen
Niels

PS.: dette har intet at gøre med TV-signalet, der er vi stadigvæk bundet til YouSee til den 30. september 2022

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels