Høringssvar til Fredensborg Kommune

Høringssvar til Fredensborg Kommune

Høringssvar til Fredensborg Kommune 150 150 4eren.dk

Nedenfor kan læses Fredensborg Boligselskabs høringssvar til Fredenborg Kommune vedr. ansøgning om udvidelse af Per Gyrum skolen i Nivå, Niverødgården nr. 2.

Den i høringssvaret omtalte trafikmåling og støjmåling, er besluttet af boligselskabet, er iværksat.

20190311-Høringssvar-til-Fredensborg-Kommune-1