Information omkring “Vand og Varme” projektet

Information omkring “Vand og Varme” projektet

Information omkring “Vand og Varme” projektet 150 150 4eren.dk

Vi er under opstart med et projekt, som skal se på udskiftning af vores rør i bebyggelsen.

Rørene fra slutningen af 70’erne er i dårlig stand, og skal udskiftes, herunder kunne vi også undersøge muligheder for at optimere vores energiforbrug og måske også på en generel renovering af vores badeværelse.

Vil du orienteres om dette projekt, mens det sker, og måske have indflydelse på projektet, så er det tanken at lave en informations blog og eventuel en mailliste.

Skriv til formanden, hvis du har forslag eller vil være med til at præge vores fremtid:

Mail til formanden

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels
2 kommentarer
 • Poul Erik Fach-Pedersen 13. februar 2021 at 12:17

  Umiddelbart er det svært at udlede om det er ledningsnettet i bebyggelsen du mener – i mon optik er det en sag for Nivå Fjernvarme. Hvis du mener rørene i husene har du nok ret omkring alderen. Men om en totaludskiftning trænger sig på kan jeg have min tvivl om. I stedet bør man nok kikke på isolering af rørerne under gulvene – den manglende isolering medfører et stort varmetab. Imidlertid vil det jo så betyde at “kælderen” ikke er opvarmet, hvilket nok vil medføre at man vil føle at gulvet er koldt. Et yderligere projekt kunne derfor være isolering nedenfra af gulvet. Udskiftning af varmevekslerne er vist det der trænger sig mest på – som jeg har forstået det er det ikke et standartprodukt der er installeret, men en sammenbygning af flere elementer. Det er i min optik det der forårsager de svingende temperaturer. Interessant er det at det kun er i badet at temperaturen svinger ?

 • Niels Søndergaard 13. februar 2021 at 12:32

  Kære Poul Erik,
  Tak for dit input, det er vi glade for.
  Vi har taget sagen op, da vi kan konstatere, at de har problemer i Niverød III med de rør, der er brugt i også vores byggeri.
  Projektet er under opstart, hvilket betyder, at vi først skal finde ud af den nuværende tilstand af vore vand og varmerør, da vi ikke ved, hvilken tilstand de er i. Vi har i øjeblikket ikke noget umålt vandforbrug (en stærk indikator på, at vi ikke for tiden har rørbrud).
  Projektet omhandler kun vore egne rør, og vi vil se på så mange aspekter, som vi kan finde, og vil gerne (som du har gjort her) meget gerne have gode ideer og meninger om projektet.
  Personligt ved jeg ikke noget om det rent faglige, det får vi eksperter til at undersøge, men vi i bestyrelsens følgegruppe vil vurdere økonomi og projektets omfang, da vi jo godt véd, hvem der skal betale det.