Mere plads til plastik i affaldsbeholderne

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne 150 150 4eren.dk

Fredensborg Forsyning har godkendt forslag til, hvordan der kan byttes rundt på
affaldskuberne, så der fremover er kapacitet til både rest- og plastic.

Ombytning og ommærkning finder sted i forbindelse med de næste tømninger, og der
udsendes information til alle beboerere.

• 300-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1
stk. 5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8
m3 til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 200-numrene – Konvertering af 1 stk. eksisterende 5 m3 restaffaldsbeholder til
1 stk. 5 m3 til plastaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende:
15 m3 til restaffald (3×5) og 8 m3 til plast (5+3).

• 100-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1 stk.
5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8 m3
til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 400-numrene og Byvejen – Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at
ændre på den eksisterende opsætning og sammensætning, men vi kan tage det op i
forbindelse med indførelse af madaffaldsordning, hvor der bliver frigivet plads
i restaffald.

Niels Søndergaard

Formanden for Niverød IV, Fredensborg Boligselskab

All stories by : Niels Søndergaard