4eren.dk

Fredensborg Boligselskab

Varmeregnskab

Varmeregnskab 150 150 4eren.dk

KAB oplyser, at vores varmeregnskab kommer senest ultimo april

Edit (17/3/2021 kl 13:21):
Efter almenlejelovens § 56, stk. 1, 1. pkt. skal forbrugsregnskaber være kommet frem til lejeren senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Status for Affaldsordningen

Status for Affaldsordningen 150 150 4eren.dk

Det er kommet til bestyrelses kundskab, at der tales om vores affaldsordning rundt omkring i bebyggelsen, i de offentlige medier og senest i Byrådet.

Vi har her valgt at give et lille sammendrag af beslutningen (med stemmerne 54-17), som blev taget på afdelingsmødet den 27. august 2020, samt den nuværende status.

Fredensborg Boligselskab, herunder afdeling Niverød IV, er blevet pålagt at være en del af den kommunale fælles affaldsordning, på grundlag af direktivet om affaldssortering som kommer fra EU.
Den danske løsning er derefter vedtaget af folketinget.

Beboerne er blevet orienteret om vores arbejde med at finde en løsning på affaldsordningen på afdelingsmøder i november 2019 og marts 2020 (hvor vi viste forslag til placering af affaldsøerne).

Den af afdelingsmødet den 27. august 2020 vedtagne løsning står stadigvæk ved magt.
Niverød IV’s forslag til affaldsordning er lavet i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret har i fællesskab udarbejdet det forslag, som vi tror er den bedst mulige løsning og som var det, der blev præsenteret på afdelingsmødet i august.

Vi har brugt følgende kriterier for udvælgelsen:
 • Krav fra renovatøren i forhold til arbejdsmiljø og maksimal transport af affald fra stadeplads til afhentningssted på 20 m.
 • Forsyningens vogne uhindret kan afhente affald
 • Støj og lugtgener for beboerne
 • Ingen nedlæggelse af p-pladser
 • Hensyn til at vand-, el- og kloakledninger ikke skal fjernes, da det vil fordyre projektet
 • Økonomi for beboerne – ingen huslejestigning

Der er efterfølgende kommet en anbefaling fra kommunen om, at det skal tilstræbes, at der er maksimalt 80 m mellem hjem og nærmeste affaldsø. Vi (bestyrelsen, Ejendomskontoret og den valgte leverandør) kan i vores bebyggelse ikke finde nogen løsning, hvor denne anbefaling ikke overskrides for nogle beboere.

Når vi skriver ingen huslejestigning, så er det fordi den vedtagne løsning er finansieret ved, at vi låner pengene af os selv (fra henlæggelserne) og betaler tilbage med den besparelse, der udregnes som differencen mellem hvad den nuværende løsning koster kontra den nye løsning.

Der er i øjeblikket ikke nogen ændring i status, som lige nu er, at vi venter på tilladelse fra kommunen til at gå igang.

Fra Postkassen

Fra Postkassen 150 150 4eren.dk

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021

Dagsorden AB-møde 11. marts 2021 150 150 4eren.dk

Corona test den 8. – 10 .marts 2021 i Nivå

Corona test den 8. – 10 .marts 2021 i Nivå 150 150 4eren.dk

Nivå Nu meddeler:

Grundet det høje smittetal har Fredensborg kommune arrangeret, at det er muligt at blive testet på Nivå Skole Nord(Mariehøj 501) de kommende 3 dage.

Mandag d.8.3, tirsdag 9.3 og onsdag 10.3 i tidsrummet kl.15-21.

Corona (COVID-19) smitte i Nivå

Corona (COVID-19) smitte i Nivå 1240 1754 4eren.dk

Vi har, fra Nivå.Nu modtaget:

 • Det er vigtigt at lade sig teste uanset om man føler sig syg eller ej. Man kan godt være smittet uden at føle sig syg.
 • Man skal isolere sig, hvis man har symptomer (feber, hoste, ondt i halsen mm)
 • Hvis nogle i hjemmet er smittet, er det vigtigt at man isolerer sig. Og det er vigtigt at børn ikke sendes i vuggestue, børnehave eller skole.
 • Det er ikke tabu at være smittet. Hvis vi taler om det, kan vi være med til at forhindre yderligere smitte.
 • Der er masser af hjælp og vejledning at få mange forskellige sprog – se flyer.
 • Hjælp på dansk kan man få på tlf.: 70 20 02 33

Snart kan alle breve til almene beboere sendes som Digital Post

Snart kan alle breve til almene beboere sendes som Digital Post 150 150 4eren.dk

Folketinget har ryddet en stor sten af vejen for almene boligorganisationer, så de snart kan benytte beboernes digitale postkasser ligesom offentlige myndigheder.

LÆS MERE

Sommerophold

Sommerophold 150 150 4eren.dk

KAB-fællesskabet inviterer igen i år beboere på sommerophold. Vi arrangerer to familieophold på Pindstrup Centret og et seniorophold på Liselund Seniorhøjskole. 

Afdelingsmødet den 1. marts er udsat

Afdelingsmødet den 1. marts er udsat 150 150 4eren.dk

Det planlagte budget-afdelingsmøde, som vi havde planlagt til 1. marts er på grund af situationen omkring Corona blevet udskudt indtil videre.

Vi vender tilbage, når situationen er mere afklaret.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information omkring “Vand og Varme” projektet

Information omkring “Vand og Varme” projektet 150 150 4eren.dk

Vi er under opstart med et projekt, som skal se på udskiftning af vores rør i bebyggelsen.

Rørene fra slutningen af 70’erne er i dårlig stand, og skal udskiftes, herunder kunne vi også undersøge muligheder for at optimere vores energiforbrug og måske også på en generel renovering af vores badeværelse.

Vil du orienteres om dette projekt, mens det sker, og måske have indflydelse på projektet, så er det tanken at lave en informations blog og eventuel en mailliste.

Skriv til formanden, hvis du har forslag eller vil være med til at præge vores fremtid:

Mail til formanden