4eren.dk

Fredensborg Boligselskab

Kommunens svar på vores høringssvar om Trafiksanering på Mariehøj

Kommunens svar på vores høringssvar om Trafiksanering på Mariehøj 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen har fået kommunes svar på høringen om trafiksanering på Mariehøj, vi kan konstatere, at der ikke er taget hensyn til vores synspunkter.

Trafiksaneringsprojektet-paa-Mariehoej-administrationens-svar-paa-indkomn…

Dagsorden AB-møde 12. maj 2022

Dagsorden AB-møde 12. maj 2022 150 150 4eren.dk

Asfaltarbejde på parkeringspladser

Asfaltarbejde på parkeringspladser 150 150 4eren.dk

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne

Mere plads til plastik i affaldsbeholderne 150 150 4eren.dk

Fredensborg Forsyning har godkendt forslag til, hvordan der kan byttes rundt på
affaldskuberne, så der fremover er kapacitet til både rest- og plastic.

Ombytning og ommærkning finder sted i forbindelse med de næste tømninger, og der
udsendes information til alle beboerere.

• 300-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1
stk. 5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8
m3 til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 200-numrene – Konvertering af 1 stk. eksisterende 5 m3 restaffaldsbeholder til
1 stk. 5 m3 til plastaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende:
15 m3 til restaffald (3×5) og 8 m3 til plast (5+3).

• 100-numrene – Udskiftning af 1 stk. eksisterende 3 m3 plastbeholder med 1 stk.
5 m3 til restaffald. Efterfølgende bliver volumen til rådighed følgende: 8 m3
til restaffald (5+3) og 5 m3 til plast.

• 400-numrene og Byvejen – Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at
ændre på den eksisterende opsætning og sammensætning, men vi kan tage det op i
forbindelse med indførelse af madaffaldsordning, hvor der bliver frigivet plads
i restaffald.

Nyt fra YouSee

Nyt fra YouSee 150 150 4eren.dk

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning?

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning? 150 150 4eren.dk

Organisationsbestyrelsen vil oprette en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at lave et oplæg til afdelingsbestyrelserne i Niverød III, Niverød IV og Niverødgården ved afdelingsmøderne i november.

Arbejdsgruppen tænkes at komme til at bestå af to medlemmer fra Organisationsbestyrelsen og to beboere fra hver af afdelingerne III og IV.

KAB er i gang med at indsamle priser og forudsætninger fra i alt 11 leverandører på elladestander området. Når dette arbejde er afsluttet, vil det kunne indgå i beslutningen om hvilken/hvilke leverandører, der kan anbefales.

Der er mange ting, som arbejdsgruppen skal tage stilling: selve behovet for elladestandere/delebilsordning, den tekniske side, placering, økonomi på kort/lang sigt, finansiering, eje/leje/lease osv.

Vil du være med, så meld tilbage til bestyrelsen@4eren.dk så snart som muligt, og helst før påske.

Ladekontoret har lukket den 19. april 2022

Ladekontoret har lukket den 19. april 2022 150 150 4eren.dk

På grund af påskeferie er Ladekontoret lukket tirsdag den 19. april. 

Vi kan kontaktes på de sædvanlige telefontider og E-mail 

Med venlig hilsen
Bjarne Rødtjer & Thomas Annesen
Ladeadministratorer
E-mail: beboerhus@4eren.dk  

Telefontid: 
Mandag, onsdag og torsdag kl. 19:00 – 20:00 
Mobil: 3043 4352

Har du børn der benytter legepladsen, så har vi brug dig!

Har du børn der benytter legepladsen, så har vi brug dig! 150 150 4eren.dk

Den store legeplads ved Per Gyrum Skolen er desværre ved at rådne væk og kan med tiden blive til fare for børnene. 
Vi har derfor i bestyrelsen afsat pengene til en ny legeplads eller en fornyelse af den nuværende. Men vi vil rigtige gerne have nogen indover, hvis børn benytter og nyder den.

Vi vil der derfor lave et legepladsudvalg, der sammen med afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret vil finde ud af hvordan vi bedst skaber en fantasifuld, spændende og rar legeplads for alle bebyggelsens børn.

Til det søger vi 3-5 personer, som vil hjælpe, rådgive og arbejde sammen med bestyrelsen og ejendomskontoret omkring den nye legeplads, samt at være med i den endelige beslutningen om legepladsen og den.

Legepladsudvalget vil blive nedsat ved afdelingsmødet den 9. marts 2022, og alle interesserede kan henvende sig til formanden på mail formand@4eren.dk eller telefonnr.: 40522789

med venlig hilsner

fra en legesyg bestyrelse 🤓

Trafik løsning på Mariehøj

Trafik løsning på Mariehøj 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen er blevet spurgt om vores mening, om den foreslående løsning for trafikken på Mariehøj, og bestyrelsen vil meget gerne høre beboernes mening om, hvad vi kunne skrive i høringssvaret, så send gerne forslag til ideer eller kritik eller, hvad der måtte ligge netop dig på sinde.

Informationsbrev-om-trafiksanering-paa-Mariehoej

Oversigtsplan

Principskitse-Bump-og-midt-og-kantlinje

Principskitse-Stikrydsning-ved-Per-Gyrum-Skolen

Principskitse-Stikrydsning-ved-Nivaa-Skole-Nord