4eren.dk

Fredensborg Boligselskab

Udlejning af Laden

Udlejning af Laden 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen har fra KAB fået en meddelelse om, at man på grund af situationen (COVID-19 smitte tallet) anbefaler, at fester (også private) slutter kl 22.

Dette administreres af ladeadministratoren, som gør opmærksom på disse anbefalinger til lejere af Laden.

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020

Dagsorden for AB-møde 10.september 2020 150 150 4eren.dk

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmødet den 10. september 2020

Dagsorden

Sidste hånd på værket……

Sidste hånd på værket…… 150 150 4eren.dk

Så er vi færdige med at reetablere de fleste af de datatab, som vi oplevede hos vores forhenværende leverandør af hjemmesiden.
Der mangler regnskaber, (som vi aldrig før har haft på hjemmesiden, men overvejer at lægge på, når vi får dem).

Det vi mangler er afdelingsbestyrelsesreferater fra før november 2017, som vi ikke har nogetsteds.

med venlig hilsen
Niels Søndergaard

Opdatering af referater på hjemmesiden

Opdatering af referater på hjemmesiden 150 150 4eren.dk

Som før annonceret her i Nyhederne, så har vores forhenværende leverandør slettet data fra vores hjemmeside.

Jeg har nu samlet alle referater fa Niverød Iv’s afdelingsmøder, som jeg har fået fra ejendomskontoret, og lagt dem på hjemmesiden.

Jeg har også fundet alle referater af Afdelingsbestyrelsesmøderne fra jeg først modtog dem, og sat dem på hjemmesiden.

Det jeg nu mangler er afdelingsbestyrelsesmøder fra før november 2017.

                                                                                        med venlig hilsen
                                                                                        Niels Søndergaard

Alle høringssvar til lokalplan N106 (Per Gyrum Skolen)

Alle høringssvar til lokalplan N106 (Per Gyrum Skolen) 150 150 4eren.dk

Alle svar på høringsrunden omkring lokalplan N106 (udvidelse af Per Gyrum Skolen i en lang pdf-fil (hentes langsomt, og første side er tom)

https://4eren.dk/_doc/2020/sep/PGS-ahs.pdf

Niverød IV’s høringssvar om lokalplan N106 (udvidelse af Per Gyrum Skolen)

Niverød IV’s høringssvar om lokalplan N106 (udvidelse af Per Gyrum Skolen) 150 150 4eren.dk

Bestyrelsen sendte nedenstående svar på høringen om lokalplan N106 (udvidelse af Per Gyrum Skolen)

Høringssvar om lokalplan N106

Data på denne hjemmeside

Data på denne hjemmeside 150 150 4eren.dk

Nivå den 6. september 2020

Der er (så vidt jeg kan forstå) diskussioner på Facebook omkring, at der mangler data på denne hjemmeside.

Det er helt korrekt, at der mangler data på hjemmesiden.

Bestyrelsen vedtog, at vi ville lave en ny og virksom hjemmeside, og fik nogle tilbud fra nogle leverandører. Vi valgte så en leverandør, som havde nogle gode referencer til at lave vores nye hjemmeside.

Det viste sig dog ved afslutningen af projektet, at leverandøren ikke svarede på henvendelser fra bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede derfor af bede leverandøren om at flytte hjemmesiden til en anden hjemmesideserver.

Det virkede et stykke tid, men så slettede leverandøren en del data (mail af den 20. august 2020), som lå lokalt hos leverandøren, så vi ikke kunne kommet til dem.

Vi har indtil forleden forhandlet med leverandøren, om at finde vore data frem, men det kan ikke lade sig gøre.

Bestyrelsen overvejer at lægge sag an imod leverandøren, men det vil jo ikke skaffe os vore data tilbage, da vi tror på, at de er slettet.

Vi er ved at prøve at rekonstruere data, så hvis i ligger inde med referater (afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder) i perioden 2013 til 2017, vil vi meget gerne have enten et skan eller en papirudgave.

med venlig hilsen

Niels Søndergaard

Frihed til at vælge internet leverandør

Frihed til at vælge internet leverandør 150 150 4eren.dk

Nivå 5. september 2020

Bestyrelsen har bedt YouSee om at åbne for tredie parts leverandører af internet på vores COAX kabler.

Det vil sige, at I kan henvende Jer til leverandører af Internet og spørge om de kan levere internet over de eksisterende COAX (DocSys 3.1) kabler.

Leverandører kunne være f.eks. være Hiper, FastSpeed,  Telenor og flere andre.

Vi vil, på et senere tidspunkt forsøge, om vi kan få aftalt nogle rammeaftaler.

på vegne af bestyrelsen
med venlig hilsen
Niels

PS.: dette har intet at gøre med TV-signalet, der er vi stadigvæk bundet til YouSee til den 30. september 2022

VIGTIGT om Afdelingsmøder

VIGTIGT om Afdelingsmøder 150 150 4eren.dk

I relation til Covid-19 er der udfærdiget en midlertidig bekendtgørelse fra Boligministeriet omkring afholdelse af beboermøder, der er gældende frem til den 1. oktober 2020.

4eren-nyhed010820