RÅDERETSUDVALGET


Ændringer og forbedringer skal skriftligt ansøges og skriftligt godkendes først.

Du skal derfor starte med at henvende dig på Ejendomskontoret, før du sætter arbejdet i gang.

Du kan finde åbningstid og telefonnummer under “Ejendomskontoret”.

Råderetsudvalget er et bestyrelsesudvalg.