Status for Affaldsordningen

Status for Affaldsordningen

Status for Affaldsordningen 150 150 4eren.dk

Det er kommet til bestyrelses kundskab, at der tales om vores affaldsordning rundt omkring i bebyggelsen, i de offentlige medier og senest i Byrådet.

Vi har her valgt at give et lille sammendrag af beslutningen (med stemmerne 54-17), som blev taget på afdelingsmødet den 27. august 2020, samt den nuværende status.

Fredensborg Boligselskab, herunder afdeling Niverød IV, er blevet pålagt at være en del af den kommunale fælles affaldsordning, på grundlag af direktivet om affaldssortering som kommer fra EU.
Den danske løsning er derefter vedtaget af folketinget.

Beboerne er blevet orienteret om vores arbejde med at finde en løsning på affaldsordningen på afdelingsmøder i november 2019 og marts 2020 (hvor vi viste forslag til placering af affaldsøerne).

Den af afdelingsmødet den 27. august 2020 vedtagne løsning står stadigvæk ved magt.
Niverød IV’s forslag til affaldsordning er lavet i samarbejde med Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret har i fællesskab udarbejdet det forslag, som vi tror er den bedst mulige løsning og som var det, der blev præsenteret på afdelingsmødet i august.

Vi har brugt følgende kriterier for udvælgelsen:
  • Krav fra renovatøren i forhold til arbejdsmiljø og maksimal transport af affald fra stadeplads til afhentningssted på 20 m.
  • Forsyningens vogne uhindret kan afhente affald
  • Støj og lugtgener for beboerne
  • Ingen nedlæggelse af p-pladser
  • Hensyn til at vand-, el- og kloakledninger ikke skal fjernes, da det vil fordyre projektet
  • Økonomi for beboerne – ingen huslejestigning

Der er efterfølgende kommet en anbefaling fra kommunen om, at det skal tilstræbes, at der er maksimalt 80 m mellem hjem og nærmeste affaldsø. Vi (bestyrelsen, Ejendomskontoret og den valgte leverandør) kan i vores bebyggelse ikke finde nogen løsning, hvor denne anbefaling ikke overskrides for nogle beboere.

Når vi skriver ingen huslejestigning, så er det fordi den vedtagne løsning er finansieret ved, at vi låner pengene af os selv (fra henlæggelserne) og betaler tilbage med den besparelse, der udregnes som differencen mellem hvad den nuværende løsning koster kontra den nye løsning.

Der er i øjeblikket ikke nogen ændring i status, som lige nu er, at vi venter på tilladelse fra kommunen til at gå igang.

niels

Niels Søndergaard, formand for Niverød IV afdeling, Fredensborg Boligselskab.

All stories by : niels