Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning?

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning?

Vil du være med til at arbejde for el-ladestandere og delebilsordning? 150 150 4eren.dk

Organisationsbestyrelsen vil oprette en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at lave et oplæg til afdelingsbestyrelserne i Niverød III, Niverød IV og Niverødgården ved afdelingsmøderne i november.

Arbejdsgruppen tænkes at komme til at bestå af to medlemmer fra Organisationsbestyrelsen og to beboere fra hver af afdelingerne III og IV.

KAB er i gang med at indsamle priser og forudsætninger fra i alt 11 leverandører på elladestander området. Når dette arbejde er afsluttet, vil det kunne indgå i beslutningen om hvilken/hvilke leverandører, der kan anbefales.

Der er mange ting, som arbejdsgruppen skal tage stilling: selve behovet for elladestandere/delebilsordning, den tekniske side, placering, økonomi på kort/lang sigt, finansiering, eje/leje/lease osv.

Vil du være med, så meld tilbage til bestyrelsen@4eren.dk så snart som muligt, og helst før påske.

Niels Søndergaard

Formanden for Niverød IV, Fredensborg Boligselskab

All stories by : Niels Søndergaard